„Институт за европейско образование “ създава Филиал в Централна Азия

На 26.03.2018 г. се проведе Общото събрание на​​ Сдружение с нестопанска цел „Институт за европейско образование – ИЕО“. На проведеното заседание се обсъдиха въпросите по разкриване на представителства на Института в няколко европейски държави и по предложение на Президента на ИЕО доц. д-р Тошко Кръстев се взе решение за​​ създаване на​​ Филиал в гр. Ташкент – Република Узбекистан.​​ 

УЗ-1

 

Related posts

Leave a Comment